De fleste API-kallene vil kreve bruk av en API-nøkkel, angitt som et query-parameter ved navn "api_key". Dersom du ikke allerede har nøkkel til API-et kan en forespørsel sendes inn via denne siden.

JSON-dataene som returneres fra tjenestene/ressursene følger løselig metadataformatet i HAL-spesifikasjonen.

Ved eventuelle feiltilstander returneres et objekt som følger Googles retningslinjer for error-objekter.

Documentation auto-generated on Thu, 28 Oct 21 10:30:07 +0200