Om sortere API-er

Sortere API (Application Programming Interface) er en måte å hente ut informasjon fra sortere.no-databasen. Databasen omfatter både lokale og nasjonale data. Ved å ta i bruk Sortere API kan denne informasjonen benyttes på egne nettsider, i app-er eller på andre plattformer. Her kan du lese mer om Sortere API.

Tilgang

Tilgang til bruk av Sortere API er åpen for alle kommuner og renovasjonsselskaper som har tilknytningsavtale med sortere.no.

Utvikler dere app-er eller andre webtjenester for kommuner og renovasjonsselskaper? Eller ønsker å bruke informasjon fra sortere.no-databasen i egne løsninger? Da må dere inngå en tilknytningsavtale med sortere.no for å få tilgang.

Dersom dere ikke har tilknytningsavtale i dag, ta kontakt med oss på post@sortere.no.

Registrering

For å få tilgang til API-et trenger vi opplysninger om dere og hva dere ønsker å benytte APIet til.

Bestillingsskjema

Når bestillingen er registrert vil vi innen kort tid sende en API-nøkkel som kan benyttes i deres løsning. Dersom dere ikke har inngått en tilknytningsavtale med sortere.no må dette på plass før API-nøkkelen kan oversendes.